Hubungi kami +62218763609

PENULIS “KH. HABIBUL HUDA ”

KH. Habibul Huda lahir di Kota Demak pada tanggal 29 Desember tahun 1977 M

Riwayat pendidikannya

Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah Riadlotul Ulum, Kunir, Dempet, Demak pada tahun 1990 M, 

Mts Miftahul Huda, Brakas, Dempet, Demak pada tahun 1993 M

Pon Pes Al-Ma'ruf & Madrasah Mambaul Ulum, Bandung Sari, Ngaringan, Grobogan, asuhan Al-Maghfurlah Hadrotus Syekh KH. Abdul Wahid Zuhdi pada tahun 1998 M

Mengabdi di Pon Pes Al-Ma’ruf selama dua tahun. 

Study di Universitas Al-Ahgaff, Tarim, Hadhramaut, Republik Yaman, Fakultas Syariah & Perundang – Undangan hingga lulus pada tahun 2006 M. 

 

Dalam bidang Tasawwuf beliau mengambil Ijazah Aurad Thariqat As-Syadziliyyah dari Hadratus Syekh Al-Maghfurlah KH. Abdul Djalil Mustaqim Tulungagung Jawa Timur. Berbaiat Thariqat as-Syadziliyyah dan al-Qadiriyyah Wan Naqsyabandiyyah kepada Hadratus Syekh KH. Charir M. Sholachuddin Al-Ayyubi Putra KH. Abdul Jalil Mustaqim Pengasuh Pondok PETA Tulungagung yang sekarang. 

Di antara karya-karya beliau adalah: 

1. Suluk Santri Thariqat (Ajaran Tarekat Syadziliyyah Pondok Peta Tulungagung) 

2. Terjemah kitab Al-Qoul Al-Mubin Fi Tajhizi Al-Mauta Al- Muslimin (Tata Cara Mengurus Janazah Muslimin).

3. Tradisi Manaqiban Warga Nahdliyyin Perlu Ditingkatkan. 

4. Fathul Wahhab Karya Imam Zakariyya Al-Anshori Dan Pengaruhnya Terhadap Fikih Syafii 

5. Tuhfah al-Ahbab Syarh Kifayah at-Thullab Fi al-Qowa’id al- Fiqhiyyah (Berbahasa Arab). 

6. Al-Khulashoh as-Syafiyyah Dirosah Tatbiqiyyah Fi al-Ishthilahat al-Fuqoha’ as-Syafi’iyyah (Berbahasa Arab). 

7. I’anah an-Nahidl Syarh al-Manhal al-‘Adzb al-Fa’idl Fi Ilmi al- Faro’idl. (Berbahasa Arab). 

Prof. Habib Abdullah bin Muhamad Baharun (Rektor Universitas Al-Ahgaff Hadramaut Yaman) menjulukinya sebagai Sang Musannif (Sang Pengarang Buku). 


Suluk Santri Tarekat

Suluk Santri Tarekat

Rp65.000 Rp68.500